Acute noodhulp

Inzameling

Activiteiten

gratis basisbehoeften

Stichting Help Elkaar

Armoede, een heel subjectief begrip in een rijk land zoals Nederland.
Stichting Help Elkaar biedt in de regio West Betuwe en omstreken diegenen die door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens leven (minima, ZZP’ers, statushouders, AOW’ers, etc.) een laagdrempelige mogelijkheid tot sociaal contact, activiteiten, alsmede hulp in de eerste levensbehoeften.
Onze doelgroep loopt meestal niet met zijn problemen te koop. Armoede is helaas nog vaak een onbegrepen onderwerp en dit onbegrip leidt in vele gevallen tot een sociaal isolement. Door mensen in hun waarde te laten, een luisterend oor te bieden, te ondersteunen waar mogelijk, trajectbegeleiding te bieden naar de juiste instanties en interessante activiteiten te organiseren die weer wat zin geven aan het bestaan hopen wij dat mensen uiteindelijk weer zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen staan.

Iedereen kan doneren via onderstaande link:

Doneer
Door de vele donaties van spullen zijn wij gedeeltelijk in staat onze doelstelling te verwezenlijken. In het pand aan de D.J. van Wijkstraat 9 in Geldermalsen kan onze doelgroep gedurende openingstijden terecht voor hulp in de eerste levensbehoeften, zoals kleding, klein huisraad, brood op zaterdag, noodvoedselpakketten en andere zaken.

Iedereen kan doneren via onderstaande link:

Doneer

Facebook Leden

800

Sponsoren

10

Evenementen

Hieronder ziet u de komende evenementen:

Soms is gewoon elke week een gezellig koffie-uurtje heel belangrijk. We proberen op allerlei manieren te bekijken wat en waar we kunnen bijdragen.

Om allerlei redenen kunnen mensen in situaties komen dat ze soms of zelfs langdurig, van een laag inkomen moeten rondkomen.